On-line objednání Menu

MUDr. Alois Mádle, CSc. (ECHO)

VZDĚLÁNÍ

1978 – promoce na LF UK Plzeň
1981 – atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství
1987 – atestace II. stupně v oboru vnitřního lékařství
1994 – atestace v oboru kardiologie

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

10 měsíců – kardiologické oddělení Guy’s Hospital Londýn
5 týdnů – kardiologické oddělení I. Interní kliniky AKH Vídeň
2 týdny – návštěva pracovišť v USA (National Institute of Health, National Navy Medical Center, Kardiologie – University of Maryland
3 týdny – arytmologické oddělení Kliniky kardiologie IKEM
2 týdny – echokardiografické pracoviště Kliniky kardiologie IKEM
3 týdny – echokardiografické pracoviště kardiologie na Bulovce (jícnová echokardiografie)

1978 – 1982 – Interní klinika FN Plzeň
1982 – 1984 – LF UK Plzeň a Interní klinika FN Plzeň
1985 – 1989 – LF UK Plzeň a I. Interní klinika FN Plzeň
1989 – 1995 – I. Interní klinika FN Plzeň (zástupce přednosty)
od 1995 – II. Interní klinika FN Plzeň