On-line objednání Menu
Oddělení

Rehabilitace a fyzioterapie

O rehabilitaci a fyzioterapii 

Naše pracoviště poskytuje diagnostiku a léčbu ambulantním i hospitalizovaným pacientům. V terapii se zaměřujeme na onemocnění pohybového aparátu, stavy po úrazech a operacích, poskytujeme poradenství v ergonomii a při prevenci vzniku kloubních a vertebrogenních obtíží, velkou pozornost věnujeme poskytování kvalitní rehabilitační péče o pacienty , kteří jsou hospitalizováni na lůžkových od děleních naší nemocnice – LNP a DLP. Navrhujeme a dle možností předepisujeme protetické a rehabilitační pomůcky, na lůžkových odděleních zprostředkováváme služby protetika. U indikovaných stavů doporučujeme lázeňskou léčebnou péči či pobyt v odborných léčebných ústavech.

V rámci mezioborové spolupráce spolupracujeme při léčbě neurologických a interních onemocnění. Využíváme dostupného komplementu, včetně laboratoře, RTG a CT vyšetření, při indikacích pak možnosti podávání analgeticko – myorelaxačních infůzí na denním infuzním stacionáři, který byl v naší nemocnici otevřen v lednu 2017.

Naše pracoviště klade důraz na komplexní a ucelený přístup při poskytování rehabilitační péče o nemocné , všem nám společně jde o co nejrychlejší uzdravení a návrat pacientů se zdravotním postižením k běžným pracovním a soukromým aktivitám, o dosažení co neoptimálnější kvality života. K naplnění těchto cílů máme vysoce kvalifikovaný personál, využíváme moderní rehabilitační metody a postupy, disponujeme kvalitním přístrojovým vybavením.

 

STRUČNÝ VÝČET PROVÁDĚNÝCH TERAPEUTICKÝCH VÝKONŮ

 • kineziologický rozbor
 • léčebná tělesné výchova individuální – kondiční a analytické metody
 • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě (PNF), ošetření a cvičení dle metody L. Mojžíšové
 • léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • mobilizace periferních kloubů, techniky měkkých tkání, techniky mobilizace páteře
 • masáž reflexní a vazivová
 • magnetoterapie
 • ultrazvuk
 • elektroléčba kontaktní i distanční
 • parafín
 • přístrojová trakce
 • manuální i přístrojová lymfatická masáž
 • kinesiotaping (není hrazeno ze zdravotního pojištění, viz. Ceník úkonů)
 • Computer Kinesiology (CK) – počítačový systém pro diagnostiku a léčbu funkčních poruch. CK využívá poznatku, že pohybový systém se chová jako obrazovka, na kterou se promítají informace o fungování celého těla. CK diagnostikuje, hodnotí a navrhuje efektivní postup, kterým tyto funkční změny odstranit. (není hrazeno ze zdravotního pojištění, viz. Ceník výkonů).
 • PLYNOVÉ INJEKCE ( karboxyterapie)
  1. aplikace – 150 Kč
  2. aplikace – 150 Kč
  3. aplikace – 120 Kč
  4. aplikace – 150 Kč
  5. aplikace – 120 Kč

Informace pro pacienty

 • pacienty ošetřujeme po předložení platného a správně vyplněného poukazu FT (vystaví praktický lékař nebo specialista). Některé úkony lze provádět také za přímou úhradu klientem (viz.: Ceník výkonů)
 • platnost poukazu K i FT je 7 dní
 • pokud přicházíte se správně vyplněným poukazem označeným písmeny FT (musí obsahovat přesnou specifikaci požadované léčby) – k terapii vás objedná přímo fyzioterapeutka
 • v případě, že přicházíte bez doporučení, s nesprávně vyplněným poukazem FT nebo s poukazem označeným písmenem K – je nejprve nutné vyšetření naším rehabilitačním lékařem, který doporučí vhodnou terapii
 • ve čtvrtek dle domluvy možnost prodloužení ordinační doby fyzioterapie do 18. hodiny.

 

Personál

MUDr. Roman Dubnický
MUDr. František Samek
MUDr. Roman Vokatý
Jiřina Smutná
Jana Sosnovská
Bc. Alžběta Furková
Lucie Koutenská DiS.
Bc. Blanka Pelcová
MUDr. Magdalena Kozlovská