On-line objednání Menu
Oddělení

Ortopedická ambulance

O ortopedické ambulanci

Na ortopedické ambulanci se zabýváme činností nejen diagnostickou, ale i léčebnou. Zaměřujeme se především na problematiku náhrad kloubů (tzv. endoprotézy), sportovní úrazy a artroskopie pohybového aparátu. Provádíme ošetření jak akutně vzniklých stavů, tak poúrazové kontroly nebo léčbu dlouhodobě probíhajících onemocnění.

Ambulance využívá našeho dostupného komplementu, včetně laboratoře, RTG a CT vyšetřenípři indikacích pak možnosti podávání analgeticko – myorelaxačních infůzí na denním infuzním stacionáři, který byl v naší nemocnici otevřen v lednu 2017. V rámci mezioborové spolupráce je vytvořena úzká vazba s našim pracovištěm rehabilitace a fyzioterapie, chirurgie a neurologie.  

Poskytneme komplexní péči a vyšetření pacientům všech věkových skupin. Setkáte se u nás s vlídným přístupem a nabídneme Vám léčbu dle nejnovějších poznatků současné medicíny.

Personál

Kristýna Zídková
MUDr. Lukáš Galek